Vlaamse overheid neemt beslissing over locatie nieuwe zeesluis in Zeebrugge

Vlaamse overheid neemt beslissing over locatie nieuwe zeesluis in Zeebrugge

Op 15 juli 2016 zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor het planningsproces voor de bouw van een nieuwe sluis in de haven van Zeebrugge. Na een geïntegreerd onderzoekstraject werden in december 2017 de resultaten van dit geïntegreerd onderzoek toegelicht en werd naar de mening van alle betrokkenen gepeild.

Op basis van de resultaten van dat geïntegreerd onderzoek en de input van de verschillende stakeholders is een alternatief naar voren geschoven. Dit alternatief voorziet de nieuwe sluis op de Visartsite ‘huidige locatie’ en de NX in een tunnel.

Om u hierover te informeren, nodigt de Vlaamse overheid de bewoners uit voor een inloopavond. Daarin komt u meer te weten over de inhoud van deze voorkeur, het vervolgtraject en de verdere timing.

Deze inloopavond vindt plaats op donderdag 15 maart 2018 tussen 15.00 en 20.00 uur in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12 in Zeebrugge.
De bewoners van Zeebrugge krijgen hiervoor een bewonersbrief in de bus.

Meer info: www.nieuwesluiszeebrugge.be

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!