Studie ‘Toekomst Zeebrugge vandaag en morgen’ voorgesteld

Studie ‘Toekomst Zeebrugge vandaag en morgen’ voorgesteld

In 2015 won Brugge een subsidie voor het project ‘revitalisering van Zeebrugge’. Enkele studiebureaus werkten het voorbije jaar aan de opmaak en ontwerp van deze studie. Zo kwam in oktober 2017 het eindrapport ‘Toekomst Zeebrugge vandaag en morgen‘ tot stand. Voor het eerst heeft het stadsbestuur een allesomvattende studie voor Zeebrugge klaar, die als leidraad kan dienen bij ontwikkelingen om Zeebrugge een mooie toekomst te geven op korte, middellange en lange termijn.


Communicatie en participatie

Zeebrugge is ontstaan rond de vissershaven en de zeehaven. De havendynamiek heeft de andere functies, zoals wonen en toerisme onder druk gezet. Zo behoort Zeebrugge tot één van de negen toekomstplekken van het participatieplatform ‘de toekomst van Brugge’. Ze vonden dat Zeebrugge opnieuw een aantrekkelijke plek moet worden om te wonen en te vertoeven, om te leven en te beleven.
Zo ligt in deze studie ook de nadruk op de leefbaarheid en dus op de mensen: de Zeebruggenaar. Daarom wordt er vanuit de toekomst van Brugge een uitgebreid traject opgezet om iedereen te informeren en te betrekken.
Er komen diverse infomomenten en een publicatie waarin de studie wordt voorgesteld. Vervolgens gaan we samen met de buurtbewoners en andere betrokkenen aan de slag.

Elf plekken

In de studie worden elf plekken onderzocht die belangrijk zijn voor de herontwikkeling van een bepaalde wijk.
1. Ontspanningsplein
2. Strandomgeving 2.0.
3. Kusttransferium
4. Activiteitenberm
5. Kustpark
6. Infrastructuurpark
7. Kadeambitie
8. Maakbare kade
9. Stadsboulevard
10. Stedelijk scharnier
11. Dorpsgrens

Alle verder info over dit project kan je volgen op www.brugge.be/detoekomstvanzeebrugge.
Hier kan je de volledige studie nalezen en vind je ook al concrete voorstellen per toekomstplek terug.

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!