Startbeslissing nieuwe zeesluis Zeehaven Brugge

Startbeslissing nieuwe zeesluis Zeehaven Brugge

Op 15 juli 2016 heeft Vlaamse regering de startbeslissing voor de bouw van een nieuwe zeesluis goedgekeurd.  Zo wordt er een belangrijke stap gezet naar een betere ontsluiting van de Zeehaven van Brugge


De Zeebrugse haven heeft al lang nood aan een betere nautische ontsluiting.
Op dit ogenblik kunnen schepen alleen via de Pierre Vandammesluis naar de dokken in de achterhaven. 
Waar precies de nieuwe sluis zal worden gebouwd, is nog niet beslist. Dat zal duidelijk worden op het einde van het planningsproces dat nu door de Vlaamse Regering werd opgestart. Een aantal al gekende locaties, waaronder de Visartsluis, Carcokesite en een locatie naast de Pierre Vandammesluis, wordt opnieuw onderzocht, naast mogelijk nog andere locaties.

De sluis moet de bereikbaarheid van de achterhaven voor schepen verbeteren. Zo krijgen de bedrijven in de achterhaven meer bedrijfszekerheid en wordt er gezorgd voor een kwalitatieve leef- en werkomgeving. Dankzij de sluis krijgen maritieme, industriële en logistieke activiteiten meer groeimogelijkheden en kunnen we de tewerkstelling laten groeien.

In de loop van september wordt een eerste infomoment voor bewoners en bedrijven georganiseerd. Men krijgt ook duiding bij het planningsproces en de mogelijke locaties voor de nieuwe sluis.

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!