Nieuwe Zeesluis

Waarom een nieuwe zeesluis? 
De haven van Zeebrugge is in volle ontwikkeling. Om de verdere groei van de haven en de werkgelegenheid in de regio veilig te stellen, is er nood aan een tweede toegang tot de achterhaven. 
Momenteel kunnen zeeschepen de achterhaven alleen bereiken via de Pierre Vandammesluis. Dat is onvoldoende. Als de sluis defect raakt zitten schepen vast, met grote economische schade als gevolg. De Visartsluis, die ook toegang geeft tot de achterhaven, beantwoordt niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. Maar ook aan de Vandammesluis, in gebruik sinds 1984, zullen op termijn ingrijpende werken nodig zijn. 


Een sluis voor de toekomst

Om voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen in de scheepvaart wordt een sluis voorzien met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een maximale waterdiepte van 18,5 meter. 
In de loop van 2017 werden zes alternatieven voor de inplanting van deze nieuwe zeesluis onderzocht en afgewogen: Carcoke, Visart, Visart oost, Vandamme oost, Vandamme west en Verbindingsdok.

NX doorkruist het projectgebied
Bij de zoektocht naar een nieuwe sluis komt ook de nog aan te leggen ‘Nx’ in beeld. Die doorkruist immers het projectgebied. De Nx moet een nieuwe verbinding vormen tussen de N31 (Expresweg) en de N350 (Alfred Ronsestraat) voor het doorgaand verkeer en het havenverkeer. 

Volgende stappen
In een volgende stap zal de Vlaamse Regering op basis van de resultaten van het onderzoek een keuze maken voor één van de alternatieven: het voorkeursbesluit. Het ontwerp van voorkeursbesluit wordt samen met de synthesenota en de onderzoeksrapporten via een openbaar onderzoek voorgelegd aan het publiek. Na de goedkeuring van het voorkeursbesluit volgt de uitwerkingsfase met de technische uitwerking van het voorkeursalternatief, die resulteert in het projectbesluit. Ook dat wordt voorgelegd aan het publiek. Tenslotte volgt de uitvoering van het gekozen alternatief.

Meer info
Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang.
www.nieuwesluiszeebrugge.be of nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be

 

 

 

Vragen?

Hebt u vragen over dit project? Vul dan onderstaand formulier in, we behandelen uw verzoek zo snel mogelijk.

Naam *

Straat & nummer *

Email *

Voornaam *

Postcode & woonplaats *

Uw vraag *

Vragen?
Hebt u vragen over dit project? Vul dan onderstaand formulier in, we behandelen uw verzoek zo snel mogelijk.

Naam *

Straat & nummer *

Email *

Voornaam *

Postcode & woonplaats *

Uw vraag *

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!