Infomarkt nieuwe zeesluis

Infomarkt nieuwe zeesluis

Op 5 oktober is de alternatievenonderzoeksnota over de nieuwe zeesluis in consultatie gegaan. Om meer toelichting te geven bij de inhoud van deze alternatievenonderzoeksnota en de mogelijkheden om advies te verlenen organiseert de Vlaamse Overheid een infomarkt. Deze...
Startbeslissing nieuwe zeesluis Zeehaven Brugge

Startbeslissing nieuwe zeesluis Zeehaven Brugge

Op 15 juli 2016 heeft Vlaamse regering de startbeslissing voor de bouw van een nieuwe zeesluis goedgekeurd.  Zo wordt er een belangrijke stap gezet naar een betere ontsluiting van de Zeehaven van Brugge.  De Zeebrugse haven heeft al lang nood aan een betere nautische...
Werken A11: N376 Dudzelestraat vanaf 20 juni afgesloten

Werken A11: N376 Dudzelestraat vanaf 20 juni afgesloten

De werken voor de tunnel onder de Dudzelestraat komen nu op gang. Daardoor zal deze straat tijdelijk helemaal afgesloten worden vanaf 20 juni. Het verkeer richting Zeebrugge kan omrijden via de Oostkerkestraat en de bestaande tijdelijke weg. Deze situatie blijft zo...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!