Nieuwe zeesluis Zeebrugge: alternatievenonderzoeksnota ter inzage

Nieuwe zeesluis Zeebrugge: alternatievenonderzoeksnota ter inzage

De alternatievenonderzoeksnota is vanaf 5 oktober tot 5 november 2016 ter inzage. Je kan de nota en het bijhorend kaartmateriaal hier downloaden, of raadplegen:

Inspraakreacties kan je schriftelijk doen, overhandig je brief tegen ontvangstbewijs of stuur hem aangetekend naar:

  • stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge
  • gemeente Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
  • departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 Brussel

Of je kan je inspraakreactie mailen naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!