Nieuwe brochure Zeebrugge Open

Op 16 mei 2012 is in het Brugse stadhuis door burgemeester Patrick Moenaert en vertegenwoordigers van de betrokken besturen de nieuwe brochure Zeebrugge Open voorgesteld. In 28 bladzijden geeft deze publicatie een overzicht van de recent gerealiseerde of geplande projecten voor de ontsluiting van de Zeehaven van Brugge en dat via de weg, het spoor en het water.

Qua ontsluiting van de weg zit er vooreerst een overzicht in van de kruispunten op de N 31 – Expresweg. Na de recente openstelling van 2 tunnels, aan de Koning Albert I-laan en aan de Legeweg, zijn er nu nog maar enkele ingrepen meer die overblijven: de Chartreuseweg, de Bevrijdingslaan en de doortocht in Lissewege. Eén van de grootste projecten de komende jaren wordt de aanleg van de A11: een nieuwe autosnelweg van 12 km lang die de N 31 zal verbinden met de N 49 Antwerpen-Knokke. In Zeebrugge komt er, in aansluiting op het SHIP-project, ook een nieuwe weg, de NX.

Voor de ontsluiting via het spoor is er de geplande aanleg van het derde treinspoor tussen het station van Brugge en de zgn. vertakking Dudzele over een lengte van 7,4 kilometer. In Lissewege loopt het spoor dwars door de dorpskern. Door de toename van het goederenvervoer per spoor moet daar voor de overweg in de toekomst een andere oplossing komen. In Zeebrugge en Zwankendamme zorgt Infrabel eveneens voor nieuwe spoorinfrastructuur: de uitbreiding van het vormingsstation Zeebrugge en aansluitend de aanleg van een nieuwe aankomst- en vertrekbundel ter hoogte van Zwankendamme. Aansluitend zal AWV instaan voor een nieuwe aansluiting op de N 31 via de bouw van het zgn. Hollands Complex. Infrabel legt, in samenwerking met de VLM, een groene geluidsberm aan; de Stad zorgt voor de aanleg van een nieuw dubbelrichtingsfietspad tussen Lissewege en Zwankendamme.

Wat uiteindelijk de ontsluiting via het water betreft wordt er nogmaals gepleit voor een betere waterontsluting met een oplossing van de bruggenmiserie in de doortocht van Brugge. Ook het SHIP-project komt aan bod. Dat houdt onder meer de bouw in van een nieuwe sluis in Zeebrugge, ter vervanging van de huidige Visartsluis, en de creatie van nieuwe haventerreinen in de achterhaven.

De brochure, in 4-kleurendruk, is geïllustreerd met talrijke foto’s, plannen en toekomstige simulaties; ze maken er een aantrekkelijk en zeer leesbaar document van. De brochure wordt in de tweede helft van mei verspreid in alle bussen van Brugge.

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!