Nieuwe boogbrug in Zwankendamme open voor verkeer

Nieuwe boogbrug in Zwankendamme open voor verkeer

De nieuwe boogbrug in Zwankendamme is sinds gisteren open voor het verkeer. De brug komt er ter vervanging van overweg Wulfsberge.

De brug beoogt een nog vlotter treinverkeer van en naar de haven, en een verhoging van de veiligheid van de weggebruikers. Het is bovendien een belangrijke stap in de spoorontsluiting van de haven van Zeebrugge.

 

De verkeerssituatie op dit moment:

– voor auto’s en vrachtwagens is overweg Wulfsberge gesloten.

– zolang de stopplaats Zwankendamme nog in dienst is, blijft de overweg wel nog tijdelijk open voor fietsers en voetgangers.

– de boogbrug is toegankelijk voor zowel autoverkeer, als voor fietsers en voetgangers, en sluit aan op de bestaande wegen van en naar Zwankendamme.

– in afwachting van de bouw van een nieuw op- en afrittencomplex door het Vlaamse Gewest heeft Infrabel een tijdelijke weg aangelegd die de straat Wulfsberge en de nieuwe brug met elkaar verbindt. Zo blijft de dorpskern vlot bereikbaar en toegankelijk.

 

Momenteel verhoogt Infrabel stapsgewijs de spoorcapaciteit in en rond de haven van Zeebrugge. De infrastructuurbeheerder wil zo de toekomstige groei van het spoorvervoer in de haven van Zeebrugge opvangen en de ontsluiting van dit belangrijk economisch centrum naar het binnenland garanderen.
Zo zal Infrabel een nieuwe vertrek- en aankomstbundel van 24 geëlektrificeerde sporen bouwen ter hoogte van Zwankendamme (tegen horizon 2016). Infrabel heeft hiervoor ondertussen een bouwvergunning aangevraagd. Als de bouwvergunning er komt, zullen de werken volgens de huidige planning half november 2014 van start gaan. In een tweede fase zal de huidige sporenbundel van Zeebrugge worden uitgebreid en vernieuwd tot een groot rangeerstation met 30 sporen (tegen horizon 2018). De bouwaanvraag voor deze tweede fase zou volgens de huidige planning in de loop van volgend jaar worden ingediend.

 

Foto: Marc Sourbron

Bron: Infrabel

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!