Infomarkt nieuwe zeesluis op dinsdag 16 mei

Infomarkt nieuwe zeesluis op dinsdag 16 mei

De haven in Zeebrugge groeit. Daarom komt er een nieuwe tweede toegang tot de achterhaven. De infomarkt heeft plaats op dinsdag 16 mei 2017 tussen 17 en 21 uur in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12 in Zeebrugge. Tijdens deze infomarkt zal toegelicht worden met welke alternatieven men uiteindelijk aan de slag gaat en hoe het onderzoek zal verlopen.

Vanaf 16 mei 2017 is het overwegingsdocument en de geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota (AON) terug te vinden opĀ www.nieuwesluiszeebrugge.be

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!