Infomarkt nieuwe zeesluis

Infomarkt nieuwe zeesluis

Op 5 oktober is de alternatievenonderzoeksnota over de nieuwe zeesluis in consultatie gegaan. Om meer toelichting te geven bij de inhoud van deze alternatievenonderzoeksnota en
de mogelijkheden om advies te verlenen organiseert de Vlaamse Overheid een infomarkt.
Deze infomarkt zal doorgaan op maandag 24 oktober tussen 17 u. en 21 u. in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12 te Zeebrugge.
De bewoners zijn hiervoor uitgenodigd via een bewonersbrief.

Meer info: www.nieuwesluiszeebrugge.be

 

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!