Mobiel infopunt open op 20 juni: plannen vormingsstation Zeebrugge ter inzage

Mobiel infopunt open op 20 juni: plannen vormingsstation Zeebrugge ter inzage

Infrabel is volop bezig met de aanleg van de sporenbundel in Zwankendamme en dient binnenkort de aanvraag tot omgevingsvergunning in voor de omvorming van de bestaande sporenbundel van het vormingsstation in Zeebrugge. Interesse in de plannen van het vormingsstation van Zeebrugge? Breng een bezoekje aan de infocontainer op 20 juni. Op woensdag 20 juni zal de infocontainer doorlopend geopend zijn vanaf 17 u. tot 19.30 u. en kan je als buurtbewoner de plannen van het vormingsstation van Zeebrugge komen inkijken. Je vindt de infocontainer op het werfterrein aan de linkerkant vóór je Zwankendamme binnenrijdt, komende van de brug. Zowel Infrabel als Stad Brugge zullen aanwezig zijn om de plannen toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Heb je vragen over de werken, dan kun je steeds terecht bij de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel via telefoon op het gratis nummer 0800 55 000 of via...

Nieuwe aanvraag vergunning Infrabel in Zwankendamme

Sinds woensdag 12 juni 2013 staan er in de straten van Zwankendamme opnieuw gele aanplakborden om de “aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning betreffende Wulfsberg” bekend te maken. Voor alle duidelijkheid, Infrabel beschikt al sinds 15 mei 2012 over de bouwvergunning voor het afschaffen van de overweg en de vervanging ervan door een brug over de sporen. Volledig in lijn met deze toelating zijn er echter in het ontwerp nog enkele wijzigingen gebeurd waarvoor een nieuwe aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nodig was. De aangebrachte wijzigingen hebben verschillende oorzaken zoals onder meer waterbuffering, optimalisatie van het ontwerp, technische uitvoerbaarheid, grondmechanische toestand,...

Project-MER vormingsstation Zeehaven Brugge goedgekeurd

Het project-MER voor de uitbreiding en optimalisatie van het vormingsstation voor de Zeehaven van Brugge en de aanpassing van de wegeninfrastructuur is op 21 november 2011 door de Dienst MER van de Vlaamse overheid goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap in de hele procedure. In deze bijdrage geven we toelichting over de geplande modernisering en uitbreiding van het vormingsstation, de aanpassing van de wegeninfrastructuur en de hele MER-procedure. Vormingsstation Zeehaven Brugge   In het kader van een betere ontsluiting via het spoor van de Zeehaven van Brugge wil Infrabel het vormingsstation in Zeebrugge en Zwankendamme moderniseren en uitbreiden. Het huidige vormingsstation in Zeebrugge wordt daarbij gemoderniseerd. Daarbij worden de bestaande sporenbundels omgevormd tot één grote sporenbundel met 30 sporen, die gebruikt worden om treinen te vormen. Ten zuiden van dit huidige vormingsstation legt Infrabel in Zwankendamme een nieuwe aankomst- en vertrekbundel aan met 24 sporen. In deze bundel komen de goederentreinen aan uit het binnen- of buitenland of ze vertrekken ernaar. Door deze ingreep komt het reizigersspoor van Brugge naast het vormingsstation te liggen, kant Baron de Maerelaan. Om het geheel van de spoorinfrastructuur beter te kunnen beheren wordt er een nieuw seinhuis en een logistiek centrum infrastructuur gebouwd. Deze nieuwe projecten hebben in de toekomst enkele belangrijke gevolgen voor het treinverkeer. Zo wordt de huidige stopplaats Zwankendamme op termijn gesloten. Ze zou immers middenin de nieuwe aankomst- en vertrekbundel komen te liggen, zodat het technisch onmogelijk is om deze stopplaats op een veilige manier te blijven bedienen. De datum van de sluiting is afhankelijk van de werken maar pas ten vroegste wanneer de reizigerssporen verlegd zijn. Ook de...

Brochure spoorontsluiting haven Zeebrugge

Op de infomarkt te Zeebrugge van 17 oktober ll. heeft Infrabel, de maatschappij die instaat voor de werken voor de spoorontsluiting van de haven, een gloednieuwe brochure voorgesteld met nadere informatie over deze werken. Deze brochure van 26 blz. geeft vooreerst een algemeen overzicht van de werken. Nadien wordt nader ingegaan op de werken voor de z.g. Bocht Ter Doest, het nieuwe vormingsstation Zeebrugge-vorming te Zwankendamme, de overige vormingsbundels en de doortocht in Lissewege. De brochure gaat o.m. nader in op de vraag waarom het nieuwe vormingsstation in Zwankendamme komt en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de overweg in de doortocht van Lissewege. Bij de brochure is ook een fiche te bekomen met de procedureplanning van de diverse spoorprojecten zoals gekend op 02 oktober 2009. De brochure en de fiche werden opgesteld door de cel Info Buurtbewoners van Infrabel. Ze zijn aldaar te bekomen op eenvoudige aanvraag via het groene nummer 0800 55000 van 7 u. tot 22 u. of u kan een mail sturen naar info.projecten@infrabel.be. U kan de brochure en de fiche ook bekomen in de Communicatiedienst van de stad Brugge, AC Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge of aanvragen via de rubriek Contact van deze website (bij het veld uw vraag gaat over klikken op een van de velden “spoor...

Start werken vertakking Blauwe Toren

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, zal op 16 mei 2011 starten met de werken aan de vertakking Blauwe Toren. Deze werken situeren zich aan de afsplitsing van de lijn 51A (Brugge – Zeebrugge) met de lijn 51 (Brugge – Blankenberge). De bestaande gelijkgrondse vertakking zal vervangen worden door een ongelijkgrondse vertakking door middel van een viaduct voor één spoor. Hierdoor kunnen de capaciteit en de regelmaat van het spoorverkeer op de spoorlijnen 51, en 51A en 51B (Brugge – Knokke-Heist) gevoelig verhoogd worden zonder uitbreiding van de sporen. Deze werken houden geen verband met de aanleg van het 3e spoor tussen Brugge en Dudzele, maar zijn er wel compatibel mee. Infrabel zal ook de overweg aan de Lentestraat vervangen door een fietsers- en voetgangerstunnel tussen de Lentestraat en de Krinkelstraat. De overweg zelf zal pas gesloten worden als deze nieuwe verbinding is aangelegd. Verder plant Infrabel nog enkele kleinere infrastructuurwerken zoals het renoveren van de bestaande tunnel aan de Kolvestraat. De aan- en afvoer van materialen voor de werken dienen verplicht te gebeuren via volgende reiswegen: Expressweg N31, Stationsweg, Pathoekeweg en Kolvestraat. De uitvoeringstermijn telt 1530 kalenderdagen en vervalt op 24.07.2015 Infrabel is zich bewust van de hinder die deze werkzaamheden kunnen veroorzaken voor de omwonenden. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel op het gratis nummer 0800/55.000 (elke dag van 7u tot 22u) of via het mailadres...

Infomarkt over de spoordoortocht in Lissewege op 19 februari

De Stad Brugge en de verschillende betrokken besturen willen de bewoners goed informeren over de infrastructuurprojecten in het kader van de ontsluiting van de Zeehaven van Brugge en werken daarvoor samen via ‘Zeebrugge Open’. Na de eerste infomarkt in oktober 2009 waar alle grote infrastructuurwerken werden voorgesteld en een tweede infomarkt over de A11 vorig jaar zetten we nu de spoordoortocht in Lissewege in de kijker. We doen dit opnieuw via het beproefde recept van een infomarkt. Deze keer op zaterdag 19 februari a.s. in de stedelijke basisschool Ter Poorten, Stationsstraat 25 in Lissewege. Inwoners van Lissewege mogen binnenkort een uitnodiging voor deze infomarkt verwachten, met het precieze tijdstip waarop ze welkom...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!