Update werken Infrabel in Zwankendamme en Lissewege

Na het bouwverlof vanaf 8 augustus t.e.m. circa 15 september 2016 zal plaatselijk het fietspad naast het voetbalveld te Lissewege door werfverkeer gedwarst worden om grond af te voeren voor de aanleg van grachten. Om de veilige doorgang van fietsers tijdens de werken steeds te garanderen, voorzien wij de nodige signalisatie. Bovendien voorzien wij de eerste dagen begeleiding van de fietsers. In het weekend van vrijdag 2 september vanaf 22u00 tot 5 september 2016 05u00 wordt één van de verlegde hoofdsporen in dienst genomen en zal er ononderbroken (zowel overdag als ’s nachts) gewerkt worden. Tijdens deze werken is geen treinverkeer mogelijk om de veiligheid van ons personeel te garanderen. NMBS legt vervangende busdiensten in, meer info hierover via www.belgianrail.be. U kunt steeds terecht bij de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel via telefoon op het gratis nummer 0800/55 000 of via mail info.projecten@infrabel.be. Dit kan elke dag van 7u tot...

werken van Infrabel tussen Lissewege en Dudzele

Op 11 juni en 12 juni 2016 zal Infrabel enkele werken uitvoeren tussen Lissewege en Dudzele. De werken zorgen voor geringe hinder. 11 juni 2016: Tussen 8 en 16 uur Lossen van ballast tussen vertakking ter Doest( kp 102.400) en vertakking Dudzele( kp 100.200) spoorlijn 51 A: Brugge (vertakking Blauwe Toren) – Zeebrugge strand 12 juni 2016:  ballast (steenslag) werken: onderstoppen en opkuis tussen Lissewege (kp 103.900) en vertakking Dudzele (kp 100.200)...

Sporenbundel Zwankendamme: overzicht werken Infrabel februari en maart

Hier vindt u een overzicht van de werken die Infrabel uitvoert in februari en maart. De zone van de werken strekt zich uit van aan de boogbrug Wulfsberge tot aan de Gijzeleweg. Van overweg Wulfsberge tot aan de kazerne Tussen de afgesloten overweg Wulfsberge (in Zwankendamme) en de overweg in de Stationsstraat (in  Lissewege) zal Infrabel beddingswerken uitvoeren. Concreet gaat het om de voorbereiding van de  aanleg van een dienstweg en afwateringswerken. Deze werken zullen hoofdzakelijk overdag gebeuren. Van kazerne tot einde Tiendenhof Hier zal hoofdzakelijk overdag gewerkt worden om alle voorbereidingswerken naast het spoor uit te  voeren voor de aanleg van de dienstweg. Het gaat om: de verdere plaatsing van de geluidswanden; de voorbereiding en verdere aanleg van de dienstweg. Vanaf stationsstraat tot Lisseweegs Opperhof In februari zullen er nachtwerken zijn: van 1 februari tot 5 februari: voorbereidingswerken voor het vrijmaken van de terreinen; van 8 februari tot 12 februari en van 15 februari tot 19 februari zullen buispalen van op het  spoor in de grond getrild worden. Indien de voorbereidingen goed opschieten, is het mogelijk dat de buispalen al in de week van 1 tot 5 februari geplaatst worden.  U houdt het best rekening met geluidshinder. Deze werken kunnen ook trillingen met zich meebrengen. Verderzetting kabelwerken tussen Stationsstraat en Wulfsberge In maart zullen er tijdens de weeknachten kabelwerken zijn van op het spoor. Het is mogelijk dat de parking aan het voetbalveld tijdelijk ingenomen wordt om deze werken te  kunnen uitvoeren. Verderzetting werken geluidswanden Gijzeleweg In februari en maart wordt de plaatsing van de geluidswanden in de Gijzeleweg verder afgewerkt. Van zodra het weer het toelaat, zullen ook de kabelsleuven en bijhorende grachten verder ...

Sporenbundel Zwankendamme en Lissewege: update werken januari

Hierbij een update van de werken die Infrabel uitvoert in Zwankendamme en Lissewege in de maand januari: De werfzone strekt zich uit van aan de boogbrug Wulfsberge tot aan de Gijzeleweg. Van overweg Wulfsberge tot aan de kazerne Tussen Wulfsberge (afgesloten overweg) en de overweg in de Stationsstraat in Lissewege zullen wijtijdens de weeknachten (22u-6u) kabelwerken uitvoeren. De profielen van de geluidswanden zullenook geplaatst worden. Van kazerne tot einde Lisseweegs Opperhof Wij zullen de volgende werken aan de geluidswanden uitvoeren: verder intrillen buispalen en plaatsen profielen en plinten.Wij zullen ook de bovenleidingsmassieven afwerken. Gijzeleweg Profielen en plinten van de geluidsmuur plaatsen. Ter hoogte van de parking voetbalveld Lissewege Wij zullen kabelwerken uitvoeren waarbij een deel van de parking van het voetbalveld tijdelijk ingenomen zal moeten worden. Elektrificatie wisselverbinding Vanaf zaterdag 9 januari vanaf 22u tot en met zondag 10 januari om 22u zal de dienst bovenleidingen van Infrabel ononderbroken (overdag en ‘s nachts) werken uitvoeren aan de wisselverbinding van de hoofdsporen van de lijn 51A in Lissewege. Deze werken zullen gerealiseerd worden met een werktrein en kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen. Tijdens deze werken is er geen treinverkeer mogelijk op deze spoorlijn om de veiligheid van ons personeel te garanderen. NMBS voorziet een alternatieve busdienst om de mobiliteit van de reizigers steeds te garanderen. Meer info hierover vindt u op www.nmbs.be. U kunt steeds terecht bij de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel via telefoon op het gratis nummer 0800/55 000 of via mail info.projecten@infrabel.be. Dit kan elke dag van 7u tot 22u. De infocontainer in Zwankendamme zal in 2016 geopend zijn op woensdag 2 maart en 8 juni...

Brochure spoorontsluiting haven Zeebrugge

Op de infomarkt te Zeebrugge van 17 oktober ll. heeft Infrabel, de maatschappij die instaat voor de werken voor de spoorontsluiting van de haven, een gloednieuwe brochure voorgesteld met nadere informatie over deze werken. Deze brochure van 26 blz. geeft vooreerst een algemeen overzicht van de werken. Nadien wordt nader ingegaan op de werken voor de z.g. Bocht Ter Doest, het nieuwe vormingsstation Zeebrugge-vorming te Zwankendamme, de overige vormingsbundels en de doortocht in Lissewege. De brochure gaat o.m. nader in op de vraag waarom het nieuwe vormingsstation in Zwankendamme komt en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de overweg in de doortocht van Lissewege. Bij de brochure is ook een fiche te bekomen met de procedureplanning van de diverse spoorprojecten zoals gekend op 02 oktober 2009. De brochure en de fiche werden opgesteld door de cel Info Buurtbewoners van Infrabel. Ze zijn aldaar te bekomen op eenvoudige aanvraag via het groene nummer 0800 55000 van 7 u. tot 22 u. of u kan een mail sturen naar info.projecten@infrabel.be. U kan de brochure en de fiche ook bekomen in de Communicatiedienst van de stad Brugge, AC Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge of aanvragen via de rubriek Contact van deze website (bij het veld uw vraag gaat over klikken op een van de velden “spoor...

Start werken vertakking Blauwe Toren

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, zal op 16 mei 2011 starten met de werken aan de vertakking Blauwe Toren. Deze werken situeren zich aan de afsplitsing van de lijn 51A (Brugge – Zeebrugge) met de lijn 51 (Brugge – Blankenberge). De bestaande gelijkgrondse vertakking zal vervangen worden door een ongelijkgrondse vertakking door middel van een viaduct voor één spoor. Hierdoor kunnen de capaciteit en de regelmaat van het spoorverkeer op de spoorlijnen 51, en 51A en 51B (Brugge – Knokke-Heist) gevoelig verhoogd worden zonder uitbreiding van de sporen. Deze werken houden geen verband met de aanleg van het 3e spoor tussen Brugge en Dudzele, maar zijn er wel compatibel mee. Infrabel zal ook de overweg aan de Lentestraat vervangen door een fietsers- en voetgangerstunnel tussen de Lentestraat en de Krinkelstraat. De overweg zelf zal pas gesloten worden als deze nieuwe verbinding is aangelegd. Verder plant Infrabel nog enkele kleinere infrastructuurwerken zoals het renoveren van de bestaande tunnel aan de Kolvestraat. De aan- en afvoer van materialen voor de werken dienen verplicht te gebeuren via volgende reiswegen: Expressweg N31, Stationsweg, Pathoekeweg en Kolvestraat. De uitvoeringstermijn telt 1530 kalenderdagen en vervalt op 24.07.2015 Infrabel is zich bewust van de hinder die deze werkzaamheden kunnen veroorzaken voor de omwonenden. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel op het gratis nummer 0800/55.000 (elke dag van 7u tot 22u) of via het mailadres...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!