Sporenbundel Zwankendamme: overzicht werken Infrabel februari en maart

Hier vindt u een overzicht van de werken die Infrabel uitvoert in februari en maart. De zone van de werken strekt zich uit van aan de boogbrug Wulfsberge tot aan de Gijzeleweg. Van overweg Wulfsberge tot aan de kazerne Tussen de afgesloten overweg Wulfsberge (in Zwankendamme) en de overweg in de Stationsstraat (in  Lissewege) zal Infrabel beddingswerken uitvoeren. Concreet gaat het om de voorbereiding van de  aanleg van een dienstweg en afwateringswerken. Deze werken zullen hoofdzakelijk overdag gebeuren. Van kazerne tot einde Tiendenhof Hier zal hoofdzakelijk overdag gewerkt worden om alle voorbereidingswerken naast het spoor uit te  voeren voor de aanleg van de dienstweg. Het gaat om: de verdere plaatsing van de geluidswanden; de voorbereiding en verdere aanleg van de dienstweg. Vanaf stationsstraat tot Lisseweegs Opperhof In februari zullen er nachtwerken zijn: van 1 februari tot 5 februari: voorbereidingswerken voor het vrijmaken van de terreinen; van 8 februari tot 12 februari en van 15 februari tot 19 februari zullen buispalen van op het  spoor in de grond getrild worden. Indien de voorbereidingen goed opschieten, is het mogelijk dat de buispalen al in de week van 1 tot 5 februari geplaatst worden.  U houdt het best rekening met geluidshinder. Deze werken kunnen ook trillingen met zich meebrengen. Verderzetting kabelwerken tussen Stationsstraat en Wulfsberge In maart zullen er tijdens de weeknachten kabelwerken zijn van op het spoor. Het is mogelijk dat de parking aan het voetbalveld tijdelijk ingenomen wordt om deze werken te  kunnen uitvoeren. Verderzetting werken geluidswanden Gijzeleweg In februari en maart wordt de plaatsing van de geluidswanden in de Gijzeleweg verder afgewerkt. Van zodra het weer het toelaat, zullen ook de kabelsleuven en bijhorende grachten verder ...

Sporenbundel Zwankendamme en Lissewege: update werken januari

Hierbij een update van de werken die Infrabel uitvoert in Zwankendamme en Lissewege in de maand januari: De werfzone strekt zich uit van aan de boogbrug Wulfsberge tot aan de Gijzeleweg. Van overweg Wulfsberge tot aan de kazerne Tussen Wulfsberge (afgesloten overweg) en de overweg in de Stationsstraat in Lissewege zullen wijtijdens de weeknachten (22u-6u) kabelwerken uitvoeren. De profielen van de geluidswanden zullenook geplaatst worden. Van kazerne tot einde Lisseweegs Opperhof Wij zullen de volgende werken aan de geluidswanden uitvoeren: verder intrillen buispalen en plaatsen profielen en plinten.Wij zullen ook de bovenleidingsmassieven afwerken. Gijzeleweg Profielen en plinten van de geluidsmuur plaatsen. Ter hoogte van de parking voetbalveld Lissewege Wij zullen kabelwerken uitvoeren waarbij een deel van de parking van het voetbalveld tijdelijk ingenomen zal moeten worden. Elektrificatie wisselverbinding Vanaf zaterdag 9 januari vanaf 22u tot en met zondag 10 januari om 22u zal de dienst bovenleidingen van Infrabel ononderbroken (overdag en ‘s nachts) werken uitvoeren aan de wisselverbinding van de hoofdsporen van de lijn 51A in Lissewege. Deze werken zullen gerealiseerd worden met een werktrein en kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen. Tijdens deze werken is er geen treinverkeer mogelijk op deze spoorlijn om de veiligheid van ons personeel te garanderen. NMBS voorziet een alternatieve busdienst om de mobiliteit van de reizigers steeds te garanderen. Meer info hierover vindt u op www.nmbs.be. U kunt steeds terecht bij de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel via telefoon op het gratis nummer 0800/55 000 of via mail info.projecten@infrabel.be. Dit kan elke dag van 7u tot 22u. De infocontainer in Zwankendamme zal in 2016 geopend zijn op woensdag 2 maart en 8 juni...
Werken in Zwankendamme & Lissewege tot 18/12

Werken in Zwankendamme & Lissewege tot 18/12

Infrabel is sinds enkele maanden bezig met de voorbereidende werken voor de aanleg van de nieuwe sporenbundel Zwankendamme en de realisatie van geluidsmuren. Hieronder vindt u een overzicht van de verder geplande werken tot 18 december. Deel 1 : Gijzeleweg tot voorbij perron Lissewege • Overdag ·Kabelwerken vanaf Y Ter Doest richting Stationstraat vanaf 18 november tot en met 4 december · Plaatsen kabelsleufdeksels vanaf Y Ter Doest vanaf 23 november tot en met 18 december · Plaatsen buispalen zone Gijzeleweg vanaf 23 november • ‘s Nachts (van 22u-6u) · Afwerken kabelsleuven. Deze werken worden gefaseerd uitgevoerd met een spoorkraan tussen 7 en 18 december en kunnen enige hinder met zich meebrengen. · In de zone tussen Stationsstraat tot voorbij het perron, zullen eventuele extra nachtwerken gepland worden, voor afwerkingen die overdag niet te realiseren zijn van op het spoor. Deze worden tot een minimum beperkt. Deel 2 : Vanaf Lisseweegs Opperhof en Tiendenhof • Overdag · Vrijmaken van terrein · Voorbereidende werken voor geluidswanden · Plaatsen buispalen van de geluidswanden · Aanleg kabelwerken richting Zeebrugge · Voorbereidende werken aanleg dienstweg voorbij Lisseweegs Opperhof richting Zeebrugge · Realiseren van duiker tussen Wulfsberge en Boogbrug · Uitvoeren van voorbereidende beddingswerken ter hoogte van nieuw aan te leggen bedding · Uitvoeren van nieuwe bovenleidingsmassieven Bij nachtwerken van op het spoor zal de overweg Wulfsberge gebruikt worden als oprijplaats om de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Wie vragen heeft over onze werken, is steeds welkom in de infocontainer van Zeebrugge Open aan de dorpsrand van Zwankendamme op 2 december vanaf 15u tot 17u. De data voor 2016 zullen...

Infomarkt over de sporenbundel te Zwankendamme op zaterdag 7 juni in zaal ‘Het Centrum’

Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur, heeft op 2 april 2014 de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor de aanleg van bundel Zwankendamme. Bij het indienen van zo’n aanvraag vindt telkens een openbaar onderzoek plaats. Naar aanleiding hiervan organiseren alle partners van het project Zeebrugge Open een infomarkt. De infomarkt zal plaatsvinden in zaal ‘Het Centrum’ (Lisseweegse Steenweg 77) in Zwankendamme op zaterdag 7 juni 2014, en dit van 13u tot 17u30. Tijdens de infosessie krijgen de buurtbewoners een duidelijk overzicht van de inhoud van de bouwaanvraag. Het onderwerp van de infomarkt is de aanleg van de sporenbundel Zwankendamme. Dit is de nieuwe aankomst- en vertrekbundel die aangelegd zal worden ten zuiden van het huidige vormingsstation. Na de infomarkt zal het volledige bouwdossier ook ter inzage liggen in het mobiel infopunt van Zeebrugge Open in Zwankendamme. Het mobiel infopunt zal open zijn op volgende data: zaterdag 14 juni, woensdag 18 juni, zaterdag 28 juni en woensdag 2 juli. Zaterdag: 10u tot 13u; Woensdag: 15u tot...

Brochure spoorontsluiting haven Zeebrugge

Op de infomarkt te Zeebrugge van 17 oktober ll. heeft Infrabel, de maatschappij die instaat voor de werken voor de spoorontsluiting van de haven, een gloednieuwe brochure voorgesteld met nadere informatie over deze werken. Deze brochure van 26 blz. geeft vooreerst een algemeen overzicht van de werken. Nadien wordt nader ingegaan op de werken voor de z.g. Bocht Ter Doest, het nieuwe vormingsstation Zeebrugge-vorming te Zwankendamme, de overige vormingsbundels en de doortocht in Lissewege. De brochure gaat o.m. nader in op de vraag waarom het nieuwe vormingsstation in Zwankendamme komt en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de overweg in de doortocht van Lissewege. Bij de brochure is ook een fiche te bekomen met de procedureplanning van de diverse spoorprojecten zoals gekend op 02 oktober 2009. De brochure en de fiche werden opgesteld door de cel Info Buurtbewoners van Infrabel. Ze zijn aldaar te bekomen op eenvoudige aanvraag via het groene nummer 0800 55000 van 7 u. tot 22 u. of u kan een mail sturen naar info.projecten@infrabel.be. U kan de brochure en de fiche ook bekomen in de Communicatiedienst van de stad Brugge, AC Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge of aanvragen via de rubriek Contact van deze website (bij het veld uw vraag gaat over klikken op een van de velden “spoor...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!