Infomarkt nieuwe zeesluis

Infomarkt nieuwe zeesluis

Op 5 oktober is de alternatievenonderzoeksnota over de nieuwe zeesluis in consultatie gegaan. Om meer toelichting te geven bij de inhoud van deze alternatievenonderzoeksnota en de mogelijkheden om advies te verlenen organiseert de Vlaamse Overheid een infomarkt. Deze...

Stand van zaken procedure SHIP-project

Recent werd beslist een nieuwe project-MER-procedure op te starten waarin het geheel van de projecten (de realisatie van de NX, een tramtunnel en nieuwe spoorbrug) zal beoordeeld worden op mogelijke milieueffecten. Hiervoor zal een nieuw kennisgevingdossier worden...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!