Sporenbundel Zwankendamme: overzicht werken Infrabel februari en maart

Hier vindt u een overzicht van de werken die Infrabel uitvoert in februari en maart. De zone van de werken strekt zich uit van aan de boogbrug Wulfsberge tot aan de Gijzeleweg. Van overweg Wulfsberge tot aan de kazerne Tussen de afgesloten overweg Wulfsberge (in Zwankendamme) en de overweg in de Stationsstraat (in  Lissewege) zal Infrabel beddingswerken uitvoeren. Concreet gaat het om de voorbereiding van de  aanleg van een dienstweg en afwateringswerken. Deze werken zullen hoofdzakelijk overdag gebeuren. Van kazerne tot einde Tiendenhof Hier zal hoofdzakelijk overdag gewerkt worden om alle voorbereidingswerken naast het spoor uit te  voeren voor de aanleg van de dienstweg. Het gaat om: de verdere plaatsing van de geluidswanden; de voorbereiding en verdere aanleg van de dienstweg. Vanaf stationsstraat tot Lisseweegs Opperhof In februari zullen er nachtwerken zijn: van 1 februari tot 5 februari: voorbereidingswerken voor het vrijmaken van de terreinen; van 8 februari tot 12 februari en van 15 februari tot 19 februari zullen buispalen van op het  spoor in de grond getrild worden. Indien de voorbereidingen goed opschieten, is het mogelijk dat de buispalen al in de week van 1 tot 5 februari geplaatst worden.  U houdt het best rekening met geluidshinder. Deze werken kunnen ook trillingen met zich meebrengen. Verderzetting kabelwerken tussen Stationsstraat en Wulfsberge In maart zullen er tijdens de weeknachten kabelwerken zijn van op het spoor. Het is mogelijk dat de parking aan het voetbalveld tijdelijk ingenomen wordt om deze werken te  kunnen uitvoeren. Verderzetting werken geluidswanden Gijzeleweg In februari en maart wordt de plaatsing van de geluidswanden in de Gijzeleweg verder afgewerkt. Van zodra het weer het toelaat, zullen ook de kabelsleuven en bijhorende grachten verder ...

Sporenbundel Zwankendamme en Lissewege: update werken januari

Hierbij een update van de werken die Infrabel uitvoert in Zwankendamme en Lissewege in de maand januari: De werfzone strekt zich uit van aan de boogbrug Wulfsberge tot aan de Gijzeleweg. Van overweg Wulfsberge tot aan de kazerne Tussen Wulfsberge (afgesloten overweg) en de overweg in de Stationsstraat in Lissewege zullen wijtijdens de weeknachten (22u-6u) kabelwerken uitvoeren. De profielen van de geluidswanden zullenook geplaatst worden. Van kazerne tot einde Lisseweegs Opperhof Wij zullen de volgende werken aan de geluidswanden uitvoeren: verder intrillen buispalen en plaatsen profielen en plinten.Wij zullen ook de bovenleidingsmassieven afwerken. Gijzeleweg Profielen en plinten van de geluidsmuur plaatsen. Ter hoogte van de parking voetbalveld Lissewege Wij zullen kabelwerken uitvoeren waarbij een deel van de parking van het voetbalveld tijdelijk ingenomen zal moeten worden. Elektrificatie wisselverbinding Vanaf zaterdag 9 januari vanaf 22u tot en met zondag 10 januari om 22u zal de dienst bovenleidingen van Infrabel ononderbroken (overdag en ‘s nachts) werken uitvoeren aan de wisselverbinding van de hoofdsporen van de lijn 51A in Lissewege. Deze werken zullen gerealiseerd worden met een werktrein en kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen. Tijdens deze werken is er geen treinverkeer mogelijk op deze spoorlijn om de veiligheid van ons personeel te garanderen. NMBS voorziet een alternatieve busdienst om de mobiliteit van de reizigers steeds te garanderen. Meer info hierover vindt u op www.nmbs.be. U kunt steeds terecht bij de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel via telefoon op het gratis nummer 0800/55 000 of via mail info.projecten@infrabel.be. Dit kan elke dag van 7u tot 22u. De infocontainer in Zwankendamme zal in 2016 geopend zijn op woensdag 2 maart en 8 juni...
Overweg Wulfsberge gesloten voor verkeer

Overweg Wulfsberge gesloten voor verkeer

Sinds afgelopen zomer kunt u in Zwankendamme met de auto, met de fiets of te voet de sporen oversteken dankzij de nieuwe boogbrug. De bestaande overweg ‘Wulfsberge’ bleef nog tijdelijk open voor fietsers en voetgangers om toegang te bieden tot de stopplaats ‘Zwankendamme’. Nu er geen treinen meer stoppen, heeft Infrabel de overweg afgesloten voor alle verkeer. Het kruisen van de sporen is dus niet meer toegestaan. Het is zelfs verboden. De stopplaats ‘Lissewege’ is bereikbaar via het nieuwe fietspad. Binnenkort bezorgen we u meer informatie over de start van de werken aan bundel Zwankendamme. Het werfverkeer zal vanaf dan de oude overweg gebruiken om vlot op de werf te geraken. Meer informatie? Wie vragen heeft over onze werken, kan steeds terecht bij de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel via telefoon op het gratis nummer 0800/55 000 of via mail info.projecten@infrabel.be. Dit kan elke dag van 7u tot 22u. U kunt uw vragen ook stellen op deze website via het tabblad...
Nieuwe boogbrug in Zwankendamme open voor verkeer

Nieuwe boogbrug in Zwankendamme open voor verkeer

De nieuwe boogbrug in Zwankendamme is sinds gisteren open voor het verkeer. De brug komt er ter vervanging van overweg Wulfsberge. De brug beoogt een nog vlotter treinverkeer van en naar de haven, en een verhoging van de veiligheid van de weggebruikers. Het is bovendien een belangrijke stap in de spoorontsluiting van de haven van Zeebrugge.   De verkeerssituatie op dit moment: – voor auto’s en vrachtwagens is overweg Wulfsberge gesloten. – zolang de stopplaats Zwankendamme nog in dienst is, blijft de overweg wel nog tijdelijk open voor fietsers en voetgangers. – de boogbrug is toegankelijk voor zowel autoverkeer, als voor fietsers en voetgangers, en sluit aan op de bestaande wegen van en naar Zwankendamme. – in afwachting van de bouw van een nieuw op- en afrittencomplex door het Vlaamse Gewest heeft Infrabel een tijdelijke weg aangelegd die de straat Wulfsberge en de nieuwe brug met elkaar verbindt. Zo blijft de dorpskern vlot bereikbaar en toegankelijk.   Momenteel verhoogt Infrabel stapsgewijs de spoorcapaciteit in en rond de haven van Zeebrugge. De infrastructuurbeheerder wil zo de toekomstige groei van het spoorvervoer in de haven van Zeebrugge opvangen en de ontsluiting van dit belangrijk economisch centrum naar het binnenland garanderen. Zo zal Infrabel een nieuwe vertrek- en aankomstbundel van 24 geëlektrificeerde sporen bouwen ter hoogte van Zwankendamme (tegen horizon 2016). Infrabel heeft hiervoor ondertussen een bouwvergunning aangevraagd. Als de bouwvergunning er komt, zullen de werken volgens de huidige planning half november 2014 van start gaan. In een tweede fase zal de huidige sporenbundel van Zeebrugge worden uitgebreid en vernieuwd tot een groot rangeerstation met 30 sporen (tegen horizon 2018). De bouwaanvraag...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!