Brochure spoorontsluiting haven Zeebrugge

Op de infomarkt te Zeebrugge van 17 oktober ll. heeft Infrabel, de maatschappij die instaat voor de werken voor de spoorontsluiting van de haven, een gloednieuwe brochure voorgesteld met nadere informatie over deze werken. Deze brochure van 26 blz. geeft vooreerst een algemeen overzicht van de werken. Nadien wordt nader ingegaan op de werken voor de z.g. Bocht Ter Doest, het nieuwe vormingsstation Zeebrugge-vorming te Zwankendamme, de overige vormingsbundels en de doortocht in Lissewege. De brochure gaat o.m. nader in op de vraag waarom het nieuwe vormingsstation in Zwankendamme komt en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de overweg in de doortocht van Lissewege. Bij de brochure is ook een fiche te bekomen met de procedureplanning van de diverse spoorprojecten zoals gekend op 02 oktober 2009. De brochure en de fiche werden opgesteld door de cel Info Buurtbewoners van Infrabel. Ze zijn aldaar te bekomen op eenvoudige aanvraag via het groene nummer 0800 55000 van 7 u. tot 22 u. of u kan een mail sturen naar info.projecten@infrabel.be. U kan de brochure en de fiche ook bekomen in de Communicatiedienst van de stad Brugge, AC Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge of aanvragen via de rubriek Contact van deze website (bij het veld uw vraag gaat over klikken op een van de velden “spoor...

Start werken vertakking Blauwe Toren

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, zal op 16 mei 2011 starten met de werken aan de vertakking Blauwe Toren. Deze werken situeren zich aan de afsplitsing van de lijn 51A (Brugge – Zeebrugge) met de lijn 51 (Brugge – Blankenberge). De bestaande gelijkgrondse vertakking zal vervangen worden door een ongelijkgrondse vertakking door middel van een viaduct voor één spoor. Hierdoor kunnen de capaciteit en de regelmaat van het spoorverkeer op de spoorlijnen 51, en 51A en 51B (Brugge – Knokke-Heist) gevoelig verhoogd worden zonder uitbreiding van de sporen. Deze werken houden geen verband met de aanleg van het 3e spoor tussen Brugge en Dudzele, maar zijn er wel compatibel mee. Infrabel zal ook de overweg aan de Lentestraat vervangen door een fietsers- en voetgangerstunnel tussen de Lentestraat en de Krinkelstraat. De overweg zelf zal pas gesloten worden als deze nieuwe verbinding is aangelegd. Verder plant Infrabel nog enkele kleinere infrastructuurwerken zoals het renoveren van de bestaande tunnel aan de Kolvestraat. De aan- en afvoer van materialen voor de werken dienen verplicht te gebeuren via volgende reiswegen: Expressweg N31, Stationsweg, Pathoekeweg en Kolvestraat. De uitvoeringstermijn telt 1530 kalenderdagen en vervalt op 24.07.2015 Infrabel is zich bewust van de hinder die deze werkzaamheden kunnen veroorzaken voor de omwonenden. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel op het gratis nummer 0800/55.000 (elke dag van 7u tot 22u) of via het mailadres...

Infomarkt over de spoordoortocht in Lissewege op 19 februari

De Stad Brugge en de verschillende betrokken besturen willen de bewoners goed informeren over de infrastructuurprojecten in het kader van de ontsluiting van de Zeehaven van Brugge en werken daarvoor samen via ‘Zeebrugge Open’. Na de eerste infomarkt in oktober 2009 waar alle grote infrastructuurwerken werden voorgesteld en een tweede infomarkt over de A11 vorig jaar zetten we nu de spoordoortocht in Lissewege in de kijker. We doen dit opnieuw via het beproefde recept van een infomarkt. Deze keer op zaterdag 19 februari a.s. in de stedelijke basisschool Ter Poorten, Stationsstraat 25 in Lissewege. Inwoners van Lissewege mogen binnenkort een uitnodiging voor deze infomarkt verwachten, met het precieze tijdstip waarop ze welkom...

Brochure Infrabel over de spoorontsluiting haven Zeebrugge nu ook online

Infrabel stelde op 17 oktober 2009, naar aanleiding van de ‘Infomarkt Zeebrugge Open’, een brochure voor met meer informatie over de verschillende projecten in het kader van de spoorontsluiting van de haven van Zeebrugge. In de brochure worden 4 projecten gesitueerd en besproken, waaronder deze van ‘Bocht Ter Doest’, ‘Vormingsstation Zeebrugge’ en ‘Spoordoortocht Lissewege’. De brochure kon al langer besteld worden via deze website maar is nu ook online consulteerbaar. Ga naar ‘Projecten’ en klik op het rode vierkantje bij een van de vier spoorprojecten. Klik dan op ‘Meer’ en onderaan kunt u de brochure vinden. Of download de brochure direct door hier te...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!