FAQ aanleg groene berm Zwankendamme

FAQ aanleg groene berm Zwankendamme

Hierbij een lijst met de veel gestelde vragen over de aanleg van de groene berm in Zwankendamme. 1. Onduidelijkheid fietspad: fietsers die van Zwankendamme dorp komen hebben soms de neiging om rechtdoor te rijden op de rijweg naar de brug in plaats van de rijweg te dwarsen en links het dubbelrichtingsfietspad te nemen. Antwoord AWV (Agentschap Wegen en Verkeer): Wij zijn op de hoogte en nemen de fietssuggestiestroken op in onze planning. Momenteel zijn er andere locaties die een hogere prioriteit kennen waardoor we de uitvoeringsdatum niet kunnen meedelen. Antwoord Stad Brugge: De Wegendienst heeft de blokmarkeringen ondertussen vernieuwd. Zie foto.           2. Schapen in de groene berm?   Antwoord stad Brugge (openbaar domein-groen): dat is zeker een goede invulling en een piste die we voor ogen hadden. Dan zou bij de finale inrichting door de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) een afsluiting moeten geplaatst worden, en wel zo dat het pad doorheen deze open zone via klaphekkentjes voor eenieder toegankelijk is. Er kan eventueel een overeenkomst met een geïnteresseerde persoon gemaakt worden om er zijn/haar schapen te zetten. Dat kan als een kosteloos gebruik gezien worden, met de zorg en verantwoordelijkheid voor de schapen bij de eigenaar en de voorwaarde van toegankelijkheid voor wandelaars. Voor de stad is er het voordeel dat deze zone niet moet gemaaid worden. Dit is bijvoorbeeld zo in het domein Beisbroek waar privéschapen de heidepercelen begrazen.  3. Mogelijkheid om fietspad door te trekken naar de Lanceloot Blondeellaan? (waar nu de dienstweg ligt) Antwoord stad Brugge (openbaar domein- wegen/fietsambtenaar: We onderzoeken momenteel het meest voor de hand liggende tracé voor een fietssnelweg tussen Brugge en...
Infocontainer Zwankendamme open op woensdag 21 juni

Infocontainer Zwankendamme open op woensdag 21 juni

Infrabel start binnenkort met werkzaamheden in het kader van de aanleg van de groene volumebuffer in Zwankendamme: een volumebuffer van 9 meter hoog ten opzichte van de sporen, met hellende groene bermen en ingezaaide taluds. Op woensdag 21 juni zal de infocontainer opnieuw open zijn vanaf 16u tot 19u en kan elke buurtbewoner de plannen van de groene volumebuffer komen inkijken. De infocontainer bevindt zich op het werfterrein aan de linkerkant bij het binnenrijden van Zwankendamme. De projectverantwoordelijken van Infrabel en de stad Brugge zullen aanwezig zijn om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. > Heeft u vragen over de werken, dan kunt u steeds terecht bij de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel via telefoon op het gratis nummer 0800/55 000 of via mail...
Infrabel kondigt aanleg groene buffer aan in Zwankendamme

Infrabel kondigt aanleg groene buffer aan in Zwankendamme

Infrabel start binnenkort met werkzaamheden in het kader van de aanleg van de groene volumebuffer in Zwankendamme: een volumebuffer van 9 meter hoog ten opzichte van de sporen, met hellende groene bermen en ingezaaide taluds.  Half april 2017 – juni 2018: opbouw groene volumebuffer * Grond afgraven in de omgeving van de Koffieweg en/of Margaretha Van Oostenrijkstraat en naar Zwankendamme vervoeren * Aanrijroute: Havenrandweg-Zuid – N31 – Wulfsberge * Mogelijke hinder: lawaai, stof, bevuilde wegenis 2019 – 2020: inrichting van de berm door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) i.s.m. Stad Brugge – Openbaar Domein – Groen en TUC RAIL *  Wegenis, meubilair, groenaanleg Interesse in de plannen van de groene volumebuffer? Op woensdag 10 mei zal de infocontainer doorlopend geopend zijn vanaf 15u tot 20u en kan elke buurtbewoner de plannen van de groene volumebuffer komen inkijken. De infocontainer bevindt zich op het werfterrein aan de linkerkant bij het binnenrijden van Zwankendamme. Zowel de projectverantwoordelijken van Infrabel, TUC RAIL, de stad Brugge als VLM zullen aanwezig zijn om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Ook op 21 juni van 16u tot 19u is de infocontainer open. > Heeft u vragen over de werken, dan kunt u steeds terecht bij de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel via telefoon op het gratis nummer 0800/55 000 of via mail...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!