Openbaar onderzoek spoorwegbocht Ter Doest afgesloten

Op last van de Vlaamse overheid, departement RWO, Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid, moest het openbaar onderzoek over het project van Infrabel voor de aanleg van de ‘Bocht Ter Doest’ te Lissewege onlangs overgedaan worden. Het dossier betrof concreet de vraag voor een stedenbouwkundige vergunning door Infrabel voor het volgende: de aanleg van de verbindingsbocht tussen de lijnen 51A en B, waarbij de bedding voor 2 sporen wordt voorzien, en voorlopig slechts één spoor zal aangelegd worden de bouw van een onderbrugging en aansluitende wegenis ter ontsluiting van een ingesloten hoeve de inrichting van het natuurcompensatiegebied Monnikenwerve De bocht Ter Doest moet zorgen voor een rechtstreekse spoorverbinding tussen de westelijke en oostelijke havenzones. In de huidige situatie moeten de treinen richting Brugge en terug rijden om de andere havenzone te kunnen bereiken. De nieuwe verbinding tussen de spoorlijn naar Zeebrugge en de spoorlijn naar Knokke moet niet alleen tijdwinst opleveren, maar zal ook zorgen voor meer capaciteit en flexibiliteit voor het spoorverkeer in de achterhaven. Het openbaar onderzoek liep van 3 november tot en met 2 december 2009. Tijdens die periode konden bezwaren schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen van de Stad Brugge. Er werden 2 bezwaarschriften ingediend. Het college van burgemeester en schepenen heeft deze bewaarschriften in zitting van 15 december 2009 ontvankelijk doch ongegrond verklaard, en dit op basis van de gegevens die vermeld waren in het goedgekeurde plan-MER en de ‘Passende beoordeling’, die deel uitmaakten van de bouwaanvraag. Het Stadsbestuur heeft dan ook een gunstig advies geformuleerd over deze bouwaanvraag mits ook de eigen voorwaarden die een aantal stadsdiensten hadden gesteld...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!