Infocontainer Zwankendamme open op woensdag 21 juni

Infocontainer Zwankendamme open op woensdag 21 juni

Infrabel start binnenkort met werkzaamheden in het kader van de aanleg van de groene volumebuffer in Zwankendamme: een volumebuffer van 9 meter hoog ten opzichte van de sporen, met hellende groene bermen en ingezaaide taluds. Op woensdag 21 juni zal de infocontainer opnieuw open zijn vanaf 16u tot 19u en kan elke buurtbewoner de plannen van de groene volumebuffer komen inkijken. De infocontainer bevindt zich op het werfterrein aan de linkerkant bij het binnenrijden van Zwankendamme. De projectverantwoordelijken van Infrabel en de stad Brugge zullen aanwezig zijn om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. > Heeft u vragen over de werken, dan kunt u steeds terecht bij de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel via telefoon op het gratis nummer 0800/55 000 of via mail...
Infomarkt nieuwe zeesluis op dinsdag 16 mei

Infomarkt nieuwe zeesluis op dinsdag 16 mei

De haven in Zeebrugge groeit. Daarom komt er een nieuwe tweede toegang tot de achterhaven. De infomarkt heeft plaats op dinsdag 16 mei 2017 tussen 17 en 21 uur in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12 in Zeebrugge. Tijdens deze infomarkt zal toegelicht worden met welke alternatieven men uiteindelijk aan de slag gaat en hoe het onderzoek zal verlopen. Vanaf 16 mei 2017 is het overwegingsdocument en de geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota (AON) terug te vinden...
Infrabel kondigt aanleg groene buffer aan in Zwankendamme

Infrabel kondigt aanleg groene buffer aan in Zwankendamme

Infrabel start binnenkort met werkzaamheden in het kader van de aanleg van de groene volumebuffer in Zwankendamme: een volumebuffer van 9 meter hoog ten opzichte van de sporen, met hellende groene bermen en ingezaaide taluds.  Half april 2017 – juni 2018: opbouw groene volumebuffer * Grond afgraven in de omgeving van de Koffieweg en/of Margaretha Van Oostenrijkstraat en naar Zwankendamme vervoeren * Aanrijroute: Havenrandweg-Zuid – N31 – Wulfsberge * Mogelijke hinder: lawaai, stof, bevuilde wegenis 2019 – 2020: inrichting van de berm door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) i.s.m. Stad Brugge – Openbaar Domein – Groen en TUC RAIL *  Wegenis, meubilair, groenaanleg Interesse in de plannen van de groene volumebuffer? Op woensdag 10 mei zal de infocontainer doorlopend geopend zijn vanaf 15u tot 20u en kan elke buurtbewoner de plannen van de groene volumebuffer komen inkijken. De infocontainer bevindt zich op het werfterrein aan de linkerkant bij het binnenrijden van Zwankendamme. Zowel de projectverantwoordelijken van Infrabel, TUC RAIL, de stad Brugge als VLM zullen aanwezig zijn om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Ook op 21 juni van 16u tot 19u is de infocontainer open. > Heeft u vragen over de werken, dan kunt u steeds terecht bij de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel via telefoon op het gratis nummer 0800/55 000 of via mail...
Infomarkt nieuwe zeesluis

Infomarkt nieuwe zeesluis

Op 5 oktober is de alternatievenonderzoeksnota over de nieuwe zeesluis in consultatie gegaan. Om meer toelichting te geven bij de inhoud van deze alternatievenonderzoeksnota en de mogelijkheden om advies te verlenen organiseert de Vlaamse Overheid een infomarkt. Deze infomarkt zal doorgaan op maandag 24 oktober tussen 17 u. en 21 u. in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12 te Zeebrugge. De bewoners zijn hiervoor uitgenodigd via een bewonersbrief. Meer info: www.nieuwesluiszeebrugge.be...
Nieuwe zeesluis Zeebrugge: alternatievenonderzoeksnota ter inzage

Nieuwe zeesluis Zeebrugge: alternatievenonderzoeksnota ter inzage

De alternatievenonderzoeksnota is vanaf 5 oktober tot 5 november 2016 ter inzage. Je kan de nota en het bijhorend kaartmateriaal hier downloaden, of raadplegen: t.e.m. 14 oktober: in het administratief centrum ’t Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge vanaf 15 oktober: in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge op het Gemeenschapshuis van Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge op het gemeentehuis van Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist op de volgende websites: www.nieuwesluiszeebrugge.be www.brugge.be www.knokke-heist.be www.complexeprojecten.be www.lne.be Inspraakreacties kan je schriftelijk doen, overhandig je brief tegen ontvangstbewijs of stuur hem aangetekend naar: stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge gemeente Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 Brussel Of je kan je inspraakreactie mailen...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!