Een nieuwe zeesluis voor de haven van Zeebrugge: ontwerp voorkeursbesluit en openbaar onderzoek

Een nieuwe zeesluis voor de haven van Zeebrugge: ontwerp voorkeursbesluit en openbaar onderzoek

De haven van Zeebrugge is in volle ontwikkeling. Om de verdere groei van de haven en de werkgelegenheid in de regio veilig te stellen, is er nood aan een tweede toegang tot de achterhaven. De Vlaamse Regering stelde op 21 december 2018 het ontwerp van voorkeursbesluit vast waarin het alternatief Visart met NX in tunnel als voorkeursalternatief werd opgenomen. Het openbaar onderzoek hierover loopt van 21 januari 2019 tot 22 maart 2019. Op 6 februari 2019 is er tussen 15.00 en 20.00 uur een infomarkt in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12 in Zeebrugge. Lees meer op www.nieuwesluiszeebrugge.be...
Mobiel infopunt open op 20 juni: plannen vormingsstation Zeebrugge ter inzage

Mobiel infopunt open op 20 juni: plannen vormingsstation Zeebrugge ter inzage

Infrabel is volop bezig met de aanleg van de sporenbundel in Zwankendamme en dient binnenkort de aanvraag tot omgevingsvergunning in voor de omvorming van de bestaande sporenbundel van het vormingsstation in Zeebrugge. Interesse in de plannen van het vormingsstation van Zeebrugge? Breng een bezoekje aan de infocontainer op 20 juni. Op woensdag 20 juni zal de infocontainer doorlopend geopend zijn vanaf 17 u. tot 19.30 u. en kan je als buurtbewoner de plannen van het vormingsstation van Zeebrugge komen inkijken. Je vindt de infocontainer op het werfterrein aan de linkerkant vóór je Zwankendamme binnenrijdt, komende van de brug. Zowel Infrabel als Stad Brugge zullen aanwezig zijn om de plannen toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Heb je vragen over de werken, dan kun je steeds terecht bij de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel via telefoon op het gratis nummer 0800 55 000 of via...
Vlaamse overheid neemt beslissing over locatie nieuwe zeesluis in Zeebrugge

Vlaamse overheid neemt beslissing over locatie nieuwe zeesluis in Zeebrugge

Op 15 juli 2016 zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor het planningsproces voor de bouw van een nieuwe sluis in de haven van Zeebrugge. Na een geïntegreerd onderzoekstraject werden in december 2017 de resultaten van dit geïntegreerd onderzoek toegelicht en werd naar de mening van alle betrokkenen gepeild. Op basis van de resultaten van dat geïntegreerd onderzoek en de input van de verschillende stakeholders is een alternatief naar voren geschoven. Dit alternatief voorziet de nieuwe sluis op de Visartsite ‘huidige locatie’ en de NX in een tunnel. Om u hierover te informeren, nodigt de Vlaamse overheid de bewoners uit voor een inloopavond. Daarin komt u meer te weten over de inhoud van deze voorkeur, het vervolgtraject en de verdere timing. Deze inloopavond vindt plaats op donderdag 15 maart 2018 tussen 15.00 en 20.00 uur in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12 in Zeebrugge. De bewoners van Zeebrugge krijgen hiervoor een bewonersbrief in de bus. Meer info:...
Nieuwe zeesluis in Zeebrugge: onderzoeksresultaten ter inzage

Nieuwe zeesluis in Zeebrugge: onderzoeksresultaten ter inzage

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid heeft het geïntegreerd onderzoek over de bouw van een nieuwe zeesluis in Zeebrugge afgerond. De buurtbewoners krijgen eerstdaags een brochure in de bus. De brochure maakt hen wegwijs in de verschillende alternatieve locaties voor de nieuwe zeesluis. Ter inzage De ontwerprapporten met de resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar op www.nieuwesluiszeebrugge.be en liggen tot en met 30 december ter inzage in de gemeenteafdeling Zeebrugge. Meer info? Met je vragen of opmerkingen over de onderzoeksresultaten of over het project kun je terecht op volgende zitdagen in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12 in Zeebrugge: Donderdag 7 december,doorlopend tussen 15 u. en 20 u. Woensdag 13 december, doorlopend tussen 14 u. en 18 u. Maandag 18 december, doorlopend tussen 15 u. en 20 u. Je mening Wens je je voorkeur voor de locatie van de nieuwe sluis kenbaar te maken? Dan kunt u een formulier hier downloaden. De formulieren liggen ook in de gemeenteafdeling Zeebrugge. Je kunt het formulier nog tot 30 december in de gemeenteafdeling Zeebrugge in een urne deponeren of het mailen naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be. Info Departement Mobiliteit en Openbare Werken www.nieuwesluiszeebrugge.be nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be Foto:...
Studie ‘Toekomst Zeebrugge vandaag en morgen’ voorgesteld

Studie ‘Toekomst Zeebrugge vandaag en morgen’ voorgesteld

In 2015 won Brugge een subsidie voor het project ‘revitalisering van Zeebrugge’. Enkele studiebureaus werkten het voorbije jaar aan de opmaak en ontwerp van deze studie. Zo kwam in oktober 2017 het eindrapport ‘Toekomst Zeebrugge vandaag en morgen‘ tot stand. Voor het eerst heeft het stadsbestuur een allesomvattende studie voor Zeebrugge klaar, die als leidraad kan dienen bij ontwikkelingen om Zeebrugge een mooie toekomst te geven op korte, middellange en lange termijn. Communicatie en participatie Zeebrugge is ontstaan rond de vissershaven en de zeehaven. De havendynamiek heeft de andere functies, zoals wonen en toerisme onder druk gezet. Zo behoort Zeebrugge tot één van de negen toekomstplekken van het participatieplatform ‘de toekomst van Brugge’. Ze vonden dat Zeebrugge opnieuw een aantrekkelijke plek moet worden om te wonen en te vertoeven, om te leven en te beleven. Zo ligt in deze studie ook de nadruk op de leefbaarheid en dus op de mensen: de Zeebruggenaar. Daarom wordt er vanuit de toekomst van Brugge een uitgebreid traject opgezet om iedereen te informeren en te betrekken. Er komen diverse infomomenten en een publicatie waarin de studie wordt voorgesteld. Vervolgens gaan we samen met de buurtbewoners en andere betrokkenen aan de slag. Elf plekken In de studie worden elf plekken onderzocht die belangrijk zijn voor de herontwikkeling van een bepaalde wijk. 1. Ontspanningsplein 2. Strandomgeving 2.0. 3. Kusttransferium 4. Activiteitenberm 5. Kustpark 6. Infrastructuurpark 7. Kadeambitie 8. Maakbare kade 9. Stadsboulevard 10. Stedelijk scharnier 11. Dorpsgrens Alle verder info over dit project kan je volgen op www.brugge.be/detoekomstvanzeebrugge. Hier kan je de volledige studie nalezen en vind je ook al concrete voorstellen per toekomstplek...
FAQ aanleg groene berm Zwankendamme

FAQ aanleg groene berm Zwankendamme

Hierbij een lijst met de veel gestelde vragen over de aanleg van de groene berm in Zwankendamme. 1. Onduidelijkheid fietspad: fietsers die van Zwankendamme dorp komen hebben soms de neiging om rechtdoor te rijden op de rijweg naar de brug in plaats van de rijweg te dwarsen en links het dubbelrichtingsfietspad te nemen. Antwoord AWV (Agentschap Wegen en Verkeer): Wij zijn op de hoogte en nemen de fietssuggestiestroken op in onze planning. Momenteel zijn er andere locaties die een hogere prioriteit kennen waardoor we de uitvoeringsdatum niet kunnen meedelen. Antwoord Stad Brugge: De Wegendienst heeft de blokmarkeringen ondertussen vernieuwd. Zie foto.           2. Schapen in de groene berm?   Antwoord stad Brugge (openbaar domein-groen): dat is zeker een goede invulling en een piste die we voor ogen hadden. Dan zou bij de finale inrichting door de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) een afsluiting moeten geplaatst worden, en wel zo dat het pad doorheen deze open zone via klaphekkentjes voor eenieder toegankelijk is. Er kan eventueel een overeenkomst met een geïnteresseerde persoon gemaakt worden om er zijn/haar schapen te zetten. Dat kan als een kosteloos gebruik gezien worden, met de zorg en verantwoordelijkheid voor de schapen bij de eigenaar en de voorwaarde van toegankelijkheid voor wandelaars. Voor de stad is er het voordeel dat deze zone niet moet gemaaid worden. Dit is bijvoorbeeld zo in het domein Beisbroek waar privéschapen de heidepercelen begrazen.  3. Mogelijkheid om fietspad door te trekken naar de Lanceloot Blondeellaan? (waar nu de dienstweg ligt) Antwoord stad Brugge (openbaar domein- wegen/fietsambtenaar: We onderzoeken momenteel het meest voor de hand liggende tracé voor een fietssnelweg tussen Brugge en...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!